Aktualności:

Wpłaty na RR 2021/2022

Rada Rodziców działająca przy  Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie informuje, że podjęła decyzję o utrzymaniu wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 na dotychczasowym poziomie.
 Formuła rozliczania na poszczególnych uczniów  będzie wyglądała podobnie jak w poprzednim roku  szkolnym:

- na jedno dziecko 40zł
- na dwoje dzieci 30 zł na każde dziecko 
- na troje  dzieci po 20 zł na każde dziecko
- na czworo dzieci po 15 zł na każde dziecko
- na pięcioro dzieci po 12 zł na każde dziecko
- na sześcioro dzieci po 10 zł  na każde dzieckoPrzewidywane wpływy na Radę Rodziców to około  ................ PLN   Preliminarz wydatków na obecny rok szkolny 
planowany jest podobnie jak w latach poprzednich ale z zwiększoną kwotą na nagrody i konkursy  :

1)  200 PLN dla każdej klasy  za 100% wpłaty . Intencją naszą jest aby klasy  przeznaczyły tę premię  na wsparcie uczniów słabiej sytuowanych.
2) 25% wpłaty,na dofinansowanie wycieczek klasowych. Tu również sugerujemy aby klasy przeznaczyły tę kwotę na wsparcie uczniów słabiej sytuowanych. Intencją naszą jest aby 100% dzieci uczestniczyło we wspólnych wyjazdach.
 Te dwie pierwsze pozycje stanowią około 45% wpłat . Zakładamy więc , że 
25 % na pewno wróci bezpośrednio  do każdej klasy, bo praktycznie każda klasa gdzieś wyjeżdża . Pozostałe 20 % bezpośrednio wróci tylko do klas które zmobilizują 100% uczniów do wpłaty. 
Tu co rok grono klas się zwiększa . Brawo!

Dalsze wydatki :
3) do 25% na dofinansowanie konkursów szkolnych 
4) do 35% na nagrody za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów
W sumie stanowi to ponad 100% wpłat . Ten deficyt będzie uzupełniony kwotą pozostałą na koncie z poprzedniego roku.
 Staramy się  nagradzać jak największą grupę uczniów i w bardzo wielu dziedzinach. Tak, aby każdy miał szansę uzyskać nagrodę w ciągu roku. Jak nie z matematyki to za zawody sportowe.  

Na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z uczniami a bardziej z ich otoczeniem, przeznaczamy do 10% wpłat. 
Koszty obsługi wpłat oraz prowizje bankowe nie stanowią więcej niż 100 PLN rocznie.
Podkreślamy więc , że wszystkie wpłaty na Radę Rodziców wracają w całości do uczniów powiększone o wpłaty sponsorów . Nie ukrywamy , że ci chętniej nas wspierają widząc pełną mobilizację nas wszystkich  , Rodziców.Wpłat można dokonywać jak zawsze do wychowawców klas lub bezpośrednio na nasze konto. Przy wpłacie indywidualnej na konto należy pamiętać o wpisaniu w tytule ilości dzieci oraz klas.
Przy wpłacie klasowej ,tak jak poniżej.Pozostałe warunki pozostają bez zmian

 Wpłaty można realizować w formie jednorazowej lub w 2,3,4 ratach.

* Termin 100% wpłat aby uzyskać nagrodę 200 zł,
jest końca pierwszego semestru

* Wnioski o dofinansowanie konkursów oraz innych potrzeb związanych z działalnością szkoły należy składać do końca pierwszego semestru

  
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy
Czekamy na uwagi, skargi lub pochwały .

Zachęcamy do korzystania ze skrzynki kontaktowej "napisz do nas" lub drogą elektroniczną e-mail: radarodzicow.ilawa@gmail.com