Rada Rodziców

Aktualności:

Prezydium RR


Prezydium
przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Iławie
Im. Polskich Olimpijczyków
14-200 Iława ul. Niepodległości 11 A
Przewodniczący: Waldemar Myśliński                         

Zastępca: Katarzyna Woźniak
Sekretarz: Sylwia Kwietniak
Skarbnik: Dorota Michalewska


 


Członek Prezydium: Marta Piotrowska