Rada Rodziców

Aktualności:

Prezydium RR


Prezydium
przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Iławie
Im. Polskich Olimpijczyków
14-200 Iława ul. Niepodległości 11 A
Przewodniczący: Waldemar Myśliński                         

Zastępca: Katarzyna Stefańska - Górecka
Sekretarz: Sylwia Kwietniak
Skarbnik: Dorota Michalewska


 Pozostali członkowie:
- Dariusz Darkowski
- Magdalena Mówińska