Aktualności:

Szkoła


Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Iławie


14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 A
tel. 89 648 50 71 / 89 648 84 92

 
www.sp3.ilawa.pl