Aktualności:

Program „ Bezpieczna plus”


Program „ Bezpieczna plus” jest realizowany w SSP3 w Iławie w roku szkolnym 2015/16 ..
Program jest kontynuacją działań rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:
·         bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
·         kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
·         poprawę bezpieczeństwa w szkoły.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły .
„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa.

W kwietniu 2016 został przeprowadzony konkursy  „Bezpieczna szkoła”