Aktualności:

Napisz do Nas
Obok sekretariatu została umieszczona skrzynka pocztowa

"Napisz do Nas - Rada Rodziców"

 * Prosimy o kontakt korespondencyjny
[uwagi, problemy, skargi, pomysły]

 * Korespondencja anonimowa
NIE będzie rozpatrywana.Konto Bankowe Rady Rodziców:
Nr. 51 1020 3583 0000 3902 0141 4853