Rada Rodziców

Aktualności:

Wpłaty na RR 2017 / 2018

Rada Rodziców działająca przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie informuje, że podjęła decyzję o utrzymaniu wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 na dotychczasowym poziomie.
 Formuła rozliczania na poszczególnych uczniów  będzie wyglądała podobnie jak w poprzednim roku  szkolnym:

- na jedno dziecko 40zł
- na dwoje dzieci 30 zł na każde dziecko 
- na troje  dzieci po 20 zł na każde dziecko
- na czworo dzieci po 15 zł na każde dziecko
- na pięcioro dzieci po 12 zł na każde dziecko
- na sześcioro dzieci po 10 zł  na każde dzieckoPrzewidywane wpływy na Radę Rodziców to około  22 000 PLN 
Statystycznie stanowi to prawie 30 PLN na ucznia. To całkiem dobry wynik.
Dziękujemy za zaufanie.


  Preliminarz wydatków na obecny rok szkolny 
planowany jest podobnie jak w latach poprzednich i wygląda następujący :

1)  200 PLN dla każdej klasy  za 100% wpłaty . Intencją naszą jest aby klasy  przeznaczyły tę premię  na wsparcie uczniów słabiej sytuowanych.
2) 25% wpłaty , po odliczeniu premii , na dofinansowanie wycieczek klasowych. Tu również sugerujemy aby klasy przeznaczyły tę kwotę na wsparcie uczniów słabiej sytuowanych. Intencją naszą jest aby 100% dzieci uczestniczyło we wspólnych wyjazdach.
 Te dwie pierwsze pozycje stanowią około 45% wpłat . Zakładamy więc , że 
25 % na pewno wróci bezpośrednio  do każdej klasy, bo praktycznie każda klasa gdzieś wyjeżdża . Pozostałe 20 % bezpośrednio wróci tylko do klas które zmobilizują 100% uczniów do wpłaty. 
Tu co rok grono klas się zwiększa . Brawo!

Dalsze wydatki :
3) do 20% na dofinansowanie konkursów szkolnych 
4) do 30% na nagrody za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów

Te wydatki wracają już do klas nieproporcjonalnie do wpłat . Staramy się jednak nagradzać jak największą grupę uczniów i w bardzo wielu dziedzinach. Tak, aby każdy miał szansę uzyskać nagrodę w ciągu roku. Jak nie z matematyki to za zawody sportowe.  

Na pozostałe wydatki, nie związane bezpośrednio z uczniami a bardziej z ich otoczeniem, przeznaczamy do 10% wpłat. 
Koszty obsługi wpłat oraz prowizje bankowe nie stanowią więcej niż 100 PLN rocznie.
Podkreślamy więc , że wszystkie wpłaty na Radę Rodziców wracają w całości do uczniów powiększone o wpłaty sponsorów . Nie ukrywamy , że ci chętniej nas wspierają widząc pełną mobilizację nas wszystkich  , Rodziców.

Ostateczny kształt wydatków oraz rozliczenie roku 2016/2017 zostanie zatwierdzone na najbliższym zebraniu Rady Rodziców  24-10-2017 , na które zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych. 

Wpłat można dokonywać jak zawsze do wychowawców klas lub bezpośrednio na nasze konto. Przy wpłacie indywidualnej na konto należy pamiętać o wpisaniu w tytule ilości dzieci oraz klas.
Przy wpłacie klasowej ,tak jak poniżej.Pozostałe warunki pozostają bez zmian

 Wpłaty można realizować w formie jednorazowej lub w 2,3,4 ratach.

* Termin 100% wpłat aby uzyskać nagrodę 200 zł,
jest do 19 stycznia 2018r.

* Wnioski o dofinansowanie konkursów oraz innych potrzeb związanych z działalnością szkoły należy składać do 19 stycznia 2018r.

* Dyżury Rady Rodziców będą odbywały się raz w miesiącu w pokoju kierownika świetlicy na poziomie -1.
Terminy i godziny dyżurów prosimy sprawdzać na tablicy ogłoszeń
oraz na blogu  www.radarodzicowilawa.blogspot.com
   
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy
Czekamy na uwagi, skargi lub pochwały .

Zachęcamy do korzystania ze skrzynki kontaktowej "napisz do nas" lub drogą elektroniczną e-mail: radarodzicow.ilawa@gmail.com